Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Convocator

CONVOCATOR AGOA – 30/31.01.2023

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
 2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
 3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
 4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
 5. Aprobarea formei “Contractului de administrare”;
 6. Împutenicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

CONVOCATOR AGOA – 28/29.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2022, orele 14:00, cu data de referință 15.12.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.12.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni, de la data expirarii actualelor contracte de mandat;
 2. Incheierea Actelor aditionale la contractele de administrare;
 3. Imputernicirea persoanei care sa semneze Actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor;
 4. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire hotararile adoptate.

Covocator AGOA – 18-19.04.2022

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2022, orele 14:00, cu data de referinta 07.04.2022, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 19.04.2022, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 07.04.2022.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 şi 2023 si a remuneratiei acestuia;
 2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019, 2020 si 2021;
 3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.