Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR A.G.O.A. pentru 10/11.07.2024

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 10.07.2024, orele 14:00, cu data de referință  27.06.2024, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 11.07.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Revocarea  administratorului care si-a prezentat demisia;
  2. Desemnarea unui nou administrator pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, o singură dată cu incă 2 luni,
  3. Încheierea contractului cu administratorul nou desemnat,
  4. Desemnarea persoanei care sa semneze contractul de administrare ;
  5. Mandatarea unei persoane din cadrul societatii ca, in legatura cu societatea COMALEX SA Alexandria sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alexandria asa cum a fost aprobat prin hotararile AGOA, pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru stabilirea datei de inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pana in data limita de 27.06.2024.

Nota explicativa:

Referitor la punctul 2 al Ordinii de zi, specificam faptul ca in sedinta AGOA va fi ales un administrator provizoriu pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice, o singura data cu inca 2 luni.

          In perioada de provizorat, un expert independent în Resurse Umane, selectat prin licitatie de oferte, va realiza procedura de recrutare și selecție a unui administrator,  administrator ce va fi aprobat intr-o alta sedinta AGOA.

Actionariatul societatii COMALEX S.A.:

STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 305.836 actiuni, 53,6748 %;

PERS.FIZICE – 151.852 actiuni, 26,6503 %;

S.C. COMALEX S.A. loc. ALEXANDRIA jud. TELEORMAN – 108.456 actiuni, 19,0342 %;

PERS.JURIDICE – 3.650 actiuni, 0,6406 %;

TOTAL – 569.794 actiuni, 100%.