Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR A.G.O.A. – 27/28.12.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.12.2023, orele 14:00, cu data de referință 14.12.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.12.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu pastrarea indemnizatiei fixe de 3410 lei luna/brut;
  2. Imputernicirea membrilor consiliului de administratie pentru a lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
  3. Mandatarea unei persoane care sa indeplineasca formalitățile legale fata de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman privind inregistrarea hotararilor AGOA si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
  4. Mandatarea domnului Catalin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS „actul aditional la contractul de administrare” in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director.