Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Comalex SA

SC COMALEX SA, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 211, bl. L8- L9, judeţul Teleorman, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J34/17/1991, avand CUI RO 1384767 este societate pe actiuni infiintata in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, avand drept actionari, Statul roman prin AAAS in procent de 53,67 % si actionari persoane fizice si juridice in procent de 46,31% .

SC COMALEX SA s-a infiintat in anul 1990 prin H.G. nr.1040/1990 si prin decizia prefecturii Teleorman nr.319/1990, prin preluarea activului si pasivului de la lntreprinderea Comerciala de Stat de Produse Alimentare si de Alimentatie Publica Alexandria.

Activitatea preponderenta este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – Cod CAEN 6820.

La 31 martie 2021, capitalul social al societatii este de 1.424.485 lei, divizat in 569.794 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2,5 lei.
SC COMALEX SA deţine active imobilizate, dintre care ponderea de 100% este formata din clădiri si terenuri.

Actiunile SC COMALEX SA sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti.
BVB – Informatii COMALEX SA

Zone de interes