Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR A.G.O.A. – 26/27.06.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 26.06.2023, orele 14:00, cu data de referință 13.06.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 27.06.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada 2023 – 2026 rezultati din Planul de administrare;
  2. Aprobarea componentei variabile anuale a renumeratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie, in cuantum de maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe brute anual;
  3. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii COMALEX S.A. care cuprinde componenta variabila si are ca anexa indicatorii financiari si nefinanciari;
  4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Actului aditional la contractul de administrare;
  5. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.