Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar

S.C. COMALEX S.A., societate cu capital majoritar de stat, cu sediul social în municipiul Alexandria, str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman, înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul J34/17/1991, Cod fiscal RO 1384767, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii de auditare financiar-contabila a societatii, aferenta anilor 2021, 2022 si 2023, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa de e-mail comalexalexandria@gmail.com sau direct la sediul S.C. COMALEX S.A., din Municipiul Alexandria, str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman, pana la DATA DE 04.03.2022, orele 14:00.

Relații suplimentare la nr. telefon.: 0742.205.377.: 0767 179 800