Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Covocator AGOA – 18-19.04.2022

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2022, orele 14:00, cu data de referinta 07.04.2022, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 19.04.2022, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 07.04.2022.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 şi 2023 si a remuneratiei acestuia;
  2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019, 2020 si 2021;
  3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.