Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR AGOA – 30/31.01.2023

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
  2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
  3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
  4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
  5. Aprobarea formei “Contractului de administrare”;
  6. Împutenicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
  7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.