Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR AGOA – 28/29.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2022, orele 14:00, cu data de referință 15.12.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.12.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni, de la data expirarii actualelor contracte de mandat;
  2. Incheierea Actelor aditionale la contractele de administrare;
  3. Imputernicirea persoanei care sa semneze Actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor;
  4. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire hotararile adoptate.