Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR AGOA – 28/29.07.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.07.2022, orele 14:00, cu data de referință 12.07.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie;
  2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, in locul celor revocati, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, in functia de administratori provizorii pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
  3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor provizorii;
  4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Contractul de administrare;
  5. Incheierea  Contractului de administrare cu administratorii provizorii, in forma propusa de AAAS ;
  6. Reluarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011 de catre societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, care va efectua selectia;
  7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.