Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Convocator AGOA – 27-28.04.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2022, orele 14:00, cu data de referință 14.04.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.04.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2021;
  2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
  3. Aprobarea situațiilor financiare  la 31.12.2021 (bilanț și anexe);
  4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2021;
  5. Aprobarea Raportului anual 2021 pentru Bursa de Valori București.
  6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2022.
  7. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.