Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR A.G.O.A. – 14/15.09.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14.09.2023, orele 14:00, cu data de referință 1.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 15.09.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
  2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
  3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
  4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
  5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
  6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
  7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
  8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
  9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.