Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunt pentru selectia si recrutarea unui post de Director General pentru S.C. COMALEX SA

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernata corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr. 187/2023, SC  COMALEX SA a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea postului de Director General.

S.C. COMALEX S.A, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 211, bl. L8-L9, judeţul Teleorman, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J34/17/1991, cod de identificare fiscala  RO 1384767 si un capital social de 1.424.485 lei, activitatea principala, conform cod CAEN  6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, este persoana juridica romana, fiind societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Conducerea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara si Extraordinara, Organismul de administrare al societatii fiind Consiliul de Administratie, care a fost numit prin Hotarare AGA si este format din 5 membri.

Criterii de calificare:

 • Studii universitare de preferat in stiinte juridice, administrative sau economice;
 • Experienta de minim 5 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 • Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporative;
 • Cunoasterea legislatiei specifice: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
 • Stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicina muncii;
 • Sa nu fie destituit/a dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;
 • Sa nu fi fost initiata nici o procedura de natura penala impotriva lui/ei si sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar;

Criterii care constituie avantaje:

 • Studiile masterale;
 • Bune cunostine de limba engleza;
 • Bune cunostinte de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate a societatii;

Competente:

 • Abilitati de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;
 • Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, negociere, lucru in echipa)

Procedura de evaluare/selectie cuprinde urmatoarele etape:

 • Selectia CV-urilor
 • Interviurile cu consultantul extern
 • Dosarul de candidatura
 • Matricea profilului de candidat
 • Declaratia de intentie a candidatului insotita de o scrisoarea de motivatie.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 23 aprilie 2024. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de Director General al SC Comalex SA Alexandria, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar;
 • Cazier Fiscal;
 • Adeverinta medicala eliberata care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar;
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii;
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011;
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare;
 • Declaratie de consimtamant prin care candidatul/a isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie;
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Declaratia de intentie prin care candidatul/a isi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea intreprinderii publice.

Reprezentantii Consiliului de Administratie, prin Comisia de selectie si nominalizare, vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.

SC Comalex SA Alexandria isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.